1. Inleiding


  Wij zijn Praatbox.be.  Praatbox.be is (nog) geen entiteit en bestaat momenteel uit Kris Nobels en Bavo Van den Heuvel. Je kan ons bereiken via privacy@praatbox.be

  Praatbox.be (hierna de 'Verwerkingsverantwoordelijke', 'Wij' of 'Ons/onze') verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van de AVG, alsook alle toepasselijke uitvoerings-, wijzigings- of latere/ toekomstige wetten of wetgeving in verband hiermee (hierna samen de ‘Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming').

  In deze Privacyverklaring (hierna de 'Privacyverklaring') lichten we toe hoe we persoonsgegevens verwerken van de gebruiker (hierna de 'Gebruiker', 'U' of 'Uw') van de Praatboxtoepassing op www.praatbox.be (hierna de 'Praatbox') en hoe u uw rechten kunt uitoefenen onder de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  In deze Privacyverklaring worden begrippen als 'persoonsgegevens', 'verwerkingsverantwoordelijke', 'verwerker' of 'betrokkene' geïnterpreteerd overeenkomstig de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Wanneer u vragen of twijfels heeft betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens op Praatbox, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

 2. Overzicht van de verwerkingsactiviteiten door praatbox.be


  1. Inlichtingen die u ons verstrekt

   Wanneer u Praatbox gebruikt en een chatroom opzet, verwerken we de naam van deze chatroom en de locatie die u invult, samen met de drie woorden die u heeft gekozen. Wij verwerken deze persoonsgegevens om de door u gevraagde chatroomdienst te kunnen leveren (een overeenkomst is nodig als wettelijke basis voor de verwerking).

  2. Automatische verzameling van persoonsgegevens

   Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch inlichtingen, doordat u gebruik maakt van cookies en andere vormen van technologie. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website opslaat op een computer of mobiel apparaat wanneer u deze website bezoekt. Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang hun oorsprong (al dan niet van derden), hun functie (noodzakelijk, functioneel, statistisch of voor reclamedoeleinden) en/of hun levensduur.

  Praatbox en/of derden (Google Analytics) maken gebruik van de volgende cookies:

   

  Cookie

  Functie

  Dienstverlener

  Beschrijving

  Bewaring

  _ga

  (IP-adres van de initiator en alle overige deelnemers + de naam van de chatroom (som van de drie gekozen woorden)

  statistisch

  Praatbox.be

  Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

  2 jaar

  _gat

  statistisch

  Praatbox.be

  Wordt gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te regelen.

  1 dag

  _gid

  statistisch

  Praatbox.be

  Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

  1 dag

  verzamelen

  statistisch

  Google-analytics.com

  (derde)

  Worden gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.

  Sessie

  actieveTaal

  functioneel

  Praatbox.be

  Gebruikt om uw voorkeurstaal op te stellen

  Permanente

   

  In de instellingen van uw zoekmachine kunt u te allen tijde de installatie van cookies beheren. U kunt op elk moment reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Wanneer u cookies wenst uit te schakelen, is dit mogelijk voor de zoekmachine die u gebruikt:


  Let er wel op dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot het niet goed functioneren van de website.

  • Verzamelen van gegevens wanneer u de videoconferencing-oplossing van Jitsi gebruikt

  Praatbox is een portaal dat dient om toegang verkrijgen tot de chatrooms op Meet.jit.si die draaien op de vrije software op de achtergrond: Jitsi Videobridge en Jitsi Meet. Meet.jit.si is een toepassing van de oplossing voor open source-videoconferenties die 8x8 (8x8 Inc., met maatschappelijke zetel te 675 Creekside Way, Campbell, CA 95008, Verenigde Staten, hierna '8x8') host.

  Wanneer u gebruikt maakt van de dienstverlening van Meet.jit.si  verwerkt 8x8 de volgende persoonsgegevens:

  • Netwerk- en gebruiksinformatie, met inbegrip van de IP-adressen voor de deelnemers aan de vergadering;
  • De door de gebruiker opgegeven URL die wordt gebruikt om de vergadering te hosten;
  • Informatie over de telefoonnummers die aangesloten zijn voor de vergadering (wanneer een audioverbinding tot stand komt via een telefoonoproep);
  • Content die verband houdt met de vergadering, om de gebruikersfunctionaliteit in te schakelen (wanneer u bijvoorbeeld de chatfunctie gebruikt, wordt de chatinhoud tijdens de vergadering opgeslagen; wanneer u een opname maakt van de vergadering, wordt deze opname tijdelijk opgeslagen totdat deze wordt geüpload naar uw file hosting-dienstverlener (bv. Dropbox); wanneer u uw vergadering livestreamt, wordt de video-inhoud tijdelijk opgeslagen om de livestream te bufferen).
  • Naam, e-mailadres en een link naar de afbeelding die u aan de deelnemers aan de vergadering wenst te tonen.

  Waar en voor zover 8x8 deze persoonsgegevens namens ons en in overeenstemming met onze gedocumenteerde instructies verwerkt (bijvoorbeeld voor de dienstverlening of om problemen met de diensten te identificeren en op te lossen), treedt 8x8 slechts op als verwerker, die uw persoonlijke gegevens ontvangt. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit nodig is om de door u gevraagde chatroomdiensten te kunnen leveren (een overeenkomst is nodig als wettelijke basis voor de verwerking).

  Voor alle overige verwerkingsactiviteiten treedt 8x8 op als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over deze afzonderlijke verwerkingsactiviteiten en uw rechten hieromtrent, verwijzen wij naar de privacy en security verklaring van meet.jit.si : https://jitsi.org/news/security/.

 3. Internationale doorgifte


  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie (ook buiten de EER), wanneer de server van Jitsi door 8x8 van daaruit operationeel is.

  Wanneer dat het geval is, zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen die door de Europese Commissie worden geacht een 'passend' beschermingsniveau te bieden (een lijst van passende derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie);

  in het andere geval, met name wanneer uw persoonsgegevens niet naar een land worden verzonden dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen wij met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt passende waarborgen voorzien (bijvoorbeeld de standaard contractuele bepalingen van de EU of bindende voorschriften) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  U verkrijgt op aanvraag meer inlichtingen en een kopie van de toepasselijke waarborgen op het adres vermeld in punt 6 hieronder.

 4. Rechten van de betrokkenen


  Overeenkomstig de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u de volgende rechten uitoefenen inzage gegevensbescherming:

  • U kunt een verzoek indienen om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en er een kopie van opvragen.
  • U kunt tevens vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te rectificeren of te worden vervolledigd
  • U kunt vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een verzoek in dienen inzake de gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
  • Door te klikken op de knop 'Uitschrijven' in de marketinge-mails die wij u sturen, heeft u het recht om u uit te schrijven voor elektronische marketingberichten die wij u op elk moment en gratis toesturen.
  • Wanneer we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van de op toestemming gebaseerde verwerking die gebeurd is vóór de intrekking van uw toestemming.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  U kunt deze rechten uitoefenen met behulp van de onderstaande contactgegevens (punt 6). Wij zullen uw vraag beantwoorden overeenkomstig de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 5. Updates van deze Privacyverklaring


  We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan veranderende zakelijke, regelgevende of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring updaten, treffen wij de gepaste maatregelen om u hierover in te lichten, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.
 6. Contactgegevens


  privacy@praatbox.be